GR5: Hoek van Holland - Nice

GPS waypoints Lanaken - Gilsdorf

< VorigeVolgende >

 Download GPX-bestand met onderstaande waypoints
 Download KML-bestand met onderstaande waypoints

PuntNBOLHoogte
Lanaken aansluiting GR 56250º53'20.1"5º39'20.7"57
Maastricht (Malberg)50º51'45.8"5º38'42.3"64
Dousberg (Maastricht)50º51'20.7"5º38'40.8"40
Vroenhoven (brug)50º49'53.1"5º38'37.8"118
Cannerweg50º49'42.3"5º40'11.3"61
Hoeve (Kaastert)50º48'31.1"5º41'15.7"116
Kanne Kerk50º48'48.5"5º40'25.0"69
Eben-Emael50º47'29.1"5º40'16.6"70
Moulins (Lava)50º46'46.9"5º39'41.1"61
Wonck50º46'13.2"5º38'04.4"76
Hauts de Froidmont50º44'59.2"5º38'39.4"146
Haccourt50º44'00.8"5º39'59.7"49
Brug Albertkanaal50º44'07.6"5º40'37.3"40
Visé50º44'15.4"5º41'33.0"60
Ferme de Cronwez50º43'09.8"5º43'23.2"88
Dalhem50º42'49.6"5º43'29.6"88
Feneur50º42'14.9"5º42'50.1"110
Saint-Remy50º41'45.3"5º42'04.5"115
Saivelette (tunnel E40)50º40'25.1"5º40'55.6"113
Vieille Foulerie50º39'53.8"5º40'57.3"170
Saive50º39'12.9"5º41'04.3"149
Tignee50º38'55.2"5º42'15.4"206
Micheroux50º37'36.1"5º43'17.3"262
Domein van Wegimont50º36'30.9"5º43'58.2"195
Saint-Hadelin50º35'40.2"5º43'14.3"170
Olne50º35'26.1"5º44'51.6"227
Tonvoie (Vaulx-sous-Olne)50º34'47.9"5º44'28.5"278
Grihanster50º34'38.6"5º44'36.8"152
Nessonvaux50º34'17.5"5º44'20.3"116
Station van Fraipont50º33'53.6"5º43'25.1"95
Banneux-Kapel50º32'23.1"5º44'59.3"318
Ferme St-Remacle50º31'10.5"5º46'15.0"330
Dal van Targon50º30'40.8"5º47'01.5"277
Becco50º30'10.9"5º47'15.9"344
La Reid50º29'22.0"5º47'29.2"295
Canada50º29'10.3"5º48'17.9"362
Winamplanche50º28'36.4"5º49'10.7"266
Creppe50º28'16.4"5º50'17.8"375
Spa50º29'32.7"5º51'48.1"250
Treinhalte van Geronstere50º29'21.6"5º52'04.2"284
Pouhon Delcor50º28'33.1"5º53'23.3"483
Malchamps - Monument RAF50º27'30.0"5º54'02.5"568
Ferme de la Berinzenne50º27'35.8"5º53'10.4"542
Poteau d'Andrimont50º27'12.1"5º53'24.6"555
Andrimont50º26'24.4"5º53'25.8"451
Ruy50º25'58.1"5º53'57.8"306
Fagne de Bellaire50º25'16.9"5º54'28.8"500
Stavelot centrum50º23'41.0"5º55'47.6"299
Brug over de Amblève (Stavelot)50º23'30.2"5º55'54.9"282
Hoeve la Bergerie50º23'03.4"5º56'43.7"445
Logbiermé50º20'32.8"5º57'42.5"535
Mont-le-Soie50º19'22.1"5º57'46.2"534
Vielsalm50º17'16.3"5º54'51.9"361
Weg naar Commanster50º16'28.2"5º56'35.9"526
Ruisseau de Bèche50º15'50.6"5º56'29.4"466
Commanster50º15'11.5"6º00'02.5"515
Braunlauf50º14'36.0"6º03'29.8"457
Schirm (Grufflingen)50º13'47.6"6º04'59.7"497
Hof Burg-Reuland50º11'56.1"6º07'48.8"418
Burg-Reuland kerk50º11'44.2"6º08'10.1"362
Ourberg (Kruispunt)50º11'21.4"6º08'10.5"470
Stoubach50º10'35.2"6º08'17.2"356
Wad in de Federbach50º10'23.3"6º06'50.8"388
Kruispunt (Leithum)50º09'48.2"6º07'11.4"494
Peterskirche50º08'31.4"6º08'21.3"355
Ouren brug50º08'25.6"6º08'05.3"332
Drielandenpunt50º07'48.1"6º08'10.8"314
Kalbermillen (Kalborn)50º06'11.2"6º07'52.9"295
Tintesmillen50º05'38.1"6º07'40.0"299
Kasselslay50º03'54.5"6º06'47.5"319
Dasbourg brug50º02'57.6"6º07'33.5"273
Weg naar Hosingen50º02'25.8"6º07'54.7"260
Rodershausen (Kerk)50º02'11.4"6º07'48.2"282
Kruispunt (weg naar Hosingen)50º01'22.8"6º07'44.8"382
R.N. 10 (Kohnenhaff)50º01'10.3"6º07'53.6"285
Uitzichtpunt Geislay50º01'08.0"6º07'39.9"370
Obereisenbach50º00'31.2"6º08'32.0"298
Untereisenbach50º00'04.8"6º08'41.3"258
Wahlhausen49º59'12.6"6º07'35.7"496
Gemünd brug49º59'12.5"6º09'48.4"237
Lachebierg49º58'37.8"6º09'50.4"235
Stolzembourg49º57'56.2"6º10'01.4"226
Neklosbierg49º56'48.7"6º09'58.7"508
Kapel Bildchen49º56'42.4"6º11'50.1"309
Uitzichtpunt (Pad V. Hugo)49º56'38.9"6º11'49.5"389
Zetellift (Vianden)49º56'13.7"6º12'04.0"367
Vianden Bovenstad49º56'07.0"6º12'02.3"274
Vianden Zuid (Laemkaul)49º55'42.6"6º13'16.7"190
Bettel49º54'59.4"6º13'35.1"208
Marxberg (Longsdorf)49º53'56.5"6º12'27.2"307
Kirchboesch (Gruef)49º53'28.3"6º13'23.0"419
Bleesbruck49º52'19.9"6º11'25.6"199
Burg van Gilsdorf49º52'10.0"6º10'52.2"202
Gilsdorf (Diekirch)49º51'58.5"6º10'53.9"196
© 2001-2020 Iwan Oprins