GR5: Hoek van Holland - Nice

GPS waypoints Gilsdorf - Schirmeck

< VorigeVolgende >

 Download GPX-bestand met onderstaande waypoints
 Download KML-bestand met onderstaande waypoints

PuntNBOLHoogte
Gilsdorf (Diekirch)49º51'58.5"6º10'53.9"196
Eppeldorf49º50'42.3"6º14'46.0"278
Beaufort49º50'04.8"6º17'18.3"345
Grundhof49º50'02.0"6º19'47.4"185
Berdorf49º49'16.0"6º20'57.3"370
Echternach49º48'56.5"6º25'01.0"163
Rosport49º48'19.6"6º30'10.5"169
Girsterklaus49º47'04.9"6º29'55.9"319
Moersdorf49º44'47.1"6º29'54.5"183
Wasserbillig49º42'58.4"6º29'34.2"196
Manternach49º42'27.0"6º25'26.2"202
Grevenmacher49º40'53.8"6º26'28.7"158
Machtum49º39'34.4"6º26'10.0"157
Ahn49º37'40.0"6º25'18.9"152
Wormeldange-Haut49º36'37.9"6º24'02.6"214
Ehnen49º36'03.7"6º23'19.6"136
Greiveldange49º35'08.0"6º21'32.7"176
Stadtbredimus49º33'49.1"6º21'47.9"156
Remich49º32'41.5"6º22'12.7"143
Wellenstein49º31'26.7"6º20'31.9"179
Wintrage49º30'05.7"6º21'07.0"145
Elvange-lès-Bumerange49º30'19.5"6º18'57.9"268
Mondorf-les-Bains49º30'06.4"6º16'54.4"192
Altweis49º30'34.4"6º15'14.0"216
Aspelt49º31'09.6"6º13'31.1"236
Hellange49º30'39.1"6º08'52.3"251
Burange49º29'34.5"6º05'31.1"285
Tétange49º28'23.0"6º02'38.0"306
Rumelange (grens)49º27'21.7"6º02'48.4"413
Escherange49º24'52.3"6º04'36.1"333
Bellevue (kruispunt)49º22'54.5"6º04'47.7"346
Fontoy49º21'22.4"5º59'57.4"248
Neufchef49º18'50.5"6º01'20.9"318
Rosselange49º15'22.1"6º03'58.0"175
Rombas49º14'59.1"6º04'53.5"226
Fond Saint-Martin49º14'07.9"6º04'28.3"223
Ternel49º12'03.8"6º05'28.7"216
Feves49º11'45.8"6º07'09.4"268
Norroy-le-Veneur49º10'48.8"6º06'20.2"238
Saulny49º09'31.3"6º06'22.2"242
Lorry-lès-Metz49º08'30.4"6º07'08.0"242
Scy-Chazelles49º06'51.9"6º06'45.0"254
Moulins-lès-Metz49º06'26.2"6º06'26.0"186
Jussy49º06'03.8"6º05'09.5"231
Vaux49º05'40.0"6º04'49.9"219
Ars-sur-Moselle49º04'33.1"6º04'33.6"171
Gorze49º03'11.8"6º00'06.4"210
Bayonville-sur-Mad49º00'52.3"5º59'25.6"194
Onville49º00'50.6"5º58'24.0"183
Pagny-sur-Moselle48º59'24.8"6º00'49.1"228
Prény48º58'45.7"5º59'44.3"319
Vilcey-sur-Trey48º56'01.0"5º58'24.2"238
Montauville48º54'01.1"6º01'24.1"203
Mamey48º52'29.3"5º57'28.4"323
Martincourt48º50'47.8"5º56'39.6"213
Rogéville48º49'09.9"5º58'49.5"300
Rosières-en-Haye48º47'34.0"6º00'08.1"276
Liverdun48º44'58.7"6º03'43.1"202
Custines48º47'24.0"6º08'33.3"194
Amance48º45'14.4"6º16'48.7"382
Brin sur Seille48º46'41.6"6º21'22.5"198
Atilloncourt48º47'10.8"6º22'46.8"211
Grémecey48º48'00.4"6º24'22.4"244
Salonnes48º47'32.4"6º29'54.3"200
Vic sur Seille48º47'00.8"6º31'51.3"192
Marsal48º47'18.5"6º36'23.7"204
Blanche Eglise48º47'32.5"6º40'25.2"212
Assenoncourt48º46'16.0"6º47'40.5"218
Fribourg48º46'00.3"6º51'30.0"238
Diane-Capelle48º43'48.1"6º55'54.8"275
Gondrexange48º41'15.4"6º55'39.9"270
Landange48º40'16.7"6º57'34.5"300
Fraquelfing48º38'24.5"6º59'21.0"312
Métairie de Saint-Quirin48º37'52.6"7º02'08.8"327
Saint Quirin48º36'35.2"7º03'51.1"307
Abreschviller48º38'13.9"7º05'41.8"295
Lettenbach48º37'26.3"7º06'10.5"303
Col du Leidenstein48º36'04.1"7º06'31.3"478
Borne Brignon48º33'21.1"7º07'52.5"650
Col de l'Engin48º31'40.2"7º10'04.7"787
Donon48º30'44.9"7º09'51.9"1005
Col du Donon48º30'26.6"7º08'48.1"720
Schirmeck48º28'42.4"7º12'53.8"311
© 2001-2020 Iwan Oprins